Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

WOLONTARIAT PCKK - AKTYWACJA

WOLONTARIAT PCK - AKTYWACJA »

Aktualizacja 5.01.2017 

Wycieczka do Mszany Dolnej dla lauraetów konkursu

Laureaci projektu lokalnego "Listy od Aniołów" - opracowanego i zrealizowanego przez uczniów i uczennice z nowo utworzonego Szkolnego Koła Wolontariatu w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach w nagrodę wzięli udział w wycieczce zorganizowanej do Mszany Dolnej. Program wycieczki obejmował także jednodniowy pobyt w Zakopanem, a w drodze powrotnej odwiedzenie Starego Miasta w Krakowie.

Zwycięzcy konkursu na najlepszy autorski projekt lokalny zwiedzili skocznię Wielka Krokiew oraz główny deptak Zakopanego, czyli Krupówki. Był też wjazd kolejką na Gubałówkę, skąd członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami podziwiali przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. 

Pobyt na Gubałówce dodatkowo uatrakcyjnił udział w Snow Zabawie – wspaniałej przygodzie ze skuterami śnieżnymi.

Wycieczka była bardzo udana i dostarczyła wielu emocji uczestnikom. 

Fotorelację z wycieczki zobaczyć można tutaj.


Aktualizacja 20.12.2016 

Wyniki oceny autorskich projektów przygotowanych przez nowo utworzone Szkolne Koła Wolontariatu

Szkoły uczestniczące w Projekcie "Wolontariat PCK – Aktywacja" miały za zadanie zorganizowanie jednego autorskiego projektu lokalnego, wykorzystującego umiejętności zdobyte podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu. W zadanie bezpośrednio zostali zaangażowani wolontariusze i wolontariuszki działający w nowo utworzonych Szkolnych Kołach Wolontariatu. 

Łącznie wpłynęło 39 autorskich projektów lokalnych. Powołana komisja dokonała oceny projektów w oparciu o następujące kryteria: 

 • ocenę trafności wybranego tematu, jego właściwe, wyczerpujące opracowanie oraz zgodność z celami i zadaniami PCK;
 • ocenę zasięgu podjętych działań;
 • ocenę innowacyjności przeprowadzonej akcji;
 • ocenę wyboru ambitnej i oryginalnej tematyk i/lub sposobu jej wykonania;
 • ocenę trafności doboru materiałów, metod i technik;
 • ocenę przejrzystości pracy oraz sposobu przygotowania dokumentacji. 

Laureatem został projekt "Listy od Aniołów" przeprowadzony przez uczniów i uczennice z nowo utworzonego Szkolnego Koła Wolontariatu z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. W ramach realizacji projektu odbyła się akcja charytatywna, podczas której członkowie SKW mieli za zadanie napisać listy do sowich rówieśników, którzy przedmikołajkowy i przedświąteczny czas spędzali w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Szkolne Koło Wolontariatu zgromadziło 45 listów napisanych przez dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Niemcach, które pisano indywidulanie, w grupie, jak i całej klasie. Do pięknych i wzruszających listów zostały załączone upominki, które w dniu 05 grudnia członkowie SKW przebrani w stroje mikołajkowe wręczyli chorym dzieciom przebywającym na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Lublinie. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którzy w nagrodę wezmą udział w wycieczce do Mszany Dolnej. 

Komisja wyróżniła także projekt autorski opracowany przez Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 8 w Lublinie. Temat projektu: "Pomóżmy Danielowi stanąć na nogi – Razem możemy więcej” oraz projekt "Żyj zdrowo i bezpiecznie!!!" zrealizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie. 

 

Aktualizacja 08.11.2016

Zakończyły się szkolenia zorganizowane dla nauczycieli i nauczycielek, którzy będą pełnić funckję Opiekunów/Opiekunek nowopowstałych Szkolnych Kół PCK. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją.

 

Aktualizacja 27.10.2016

Lista rankingowa placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

"Wolontariat PCK - Aktywacja" 

Projekt „Wolontariat PCK - Aktywacja” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Wolontariat w szkołach i placówkach” i obejmuje okres realizacji od 01 września do 31 grudnia 2016 r.

Realizacja Projektu ma na celu zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych, rozwój idei wolontariatu oraz inspirowanie  aktywności do działań wolontariackich wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: 

 • szkolenia dla nauczycieli/lek przygotowujące do pełnienia ról opiekunów nowo utworzonych Szkolnych Kół PCK (39 osób): 2 grupy x 24 godz.;
 • warsztaty dla uczniów i organizację projektów lokalnych, w tym:

- warsztat na temat: idei wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza/ki, zasad działania Szkolnego Koła PCK, wolontariat a PCK (2 godziny/szkoła),
- warsztaty dostosowane do potrzeb danej szkoły na podstawie przeprowadzonej diagnozy (badanie ankietowe, wywiad) z następujących modułów tematycznych: zbiórki publiczne i kwesty, udzielanie pierwszej pomocy, pomoc osobom starszym, e- wolontariat, savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, tolerancja i akceptacja, zdrowie i zdrowy styl życia, honorowe krwiodawstwo, warsztat aktywistyczny jak organizować działania na rzecz pomocy innym, inny (dostosowany do potrzeb szkoły) (8 godzin/szkoła);

 • animację działań wolontariuszy/ek współpracujących z już istniejącymi Szkolnymi Kołami PCK;
 • warsztaty dla młodzieżowych liderów już funkcjonujących grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych – 8 godzin/grupa oraz dla jednej grupy nowopowstałej – 10 godzin;
 • udostepnienie narzędzia internetowego typu: lista mailowa, forum/grupa;
 • opracowanie i publikacja podręcznika dobrych praktyk pracy Szkolnych Kół PCK.

Projekt  jest odpowiedzią na problem niskiego poziomu aktywności społecznej młodzieży. Poprzez jego realizację pragniemy wzmocnić kompetencje i poziom motywacji zarówno nauczycieli i opiekunów  przygotowujących się do pracy  z dziećmi lub młodzieżą w ramach Szkolnych Kół PCK jak i samych uczniów/uczennic wstępujących do nowopowstałych Szkolnych Kół PCK/grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Tym samym realizacja Projektu ma przyczynić się do wzrostu liczby Szkolnych Kół PCK oraz grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych i wpłynąć na poprawę jakości już funkcjonujących. Ma kreować postawy uważności i wrażliwości na potrzeby otoczenia i społeczności lokalnych i spowodować wzrost liczby dzieci i młodzieży angażujących się w działalności Szkolnych Kół PCK.

Aby zapewnić skuteczność zamierzonych działań planujemy zorganizować szkolenia dla nauczycieli/lek  - opiekunów nowo utworzonych Szkolnych Kół PCK, warsztaty dla uczniów i uczennic oraz dla młodzieżowych liderów grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych a także animację działań wolontariuszy/ek współpracujących już z istniejącymi Szkolnymi Kołami PCK. 

Aby pobudzić aktywność lokalną każda ze szkół uczestniczących w projekcie zorganizuje jeden lokalny projekt autorski, w ramach którego wykorzysta zdobyte na warsztatach umiejętności. Najlepszy projekt otrzyma nagrodę w formie wycieczki do Mszany Dolnej. 

Przykładem działań angażujących istniejące Szkolne Koła współpracujące z PCK z terenu całego województwa będzie utworzenie narzędzia internetowego typu lista mailowa, form/grupa, które ułatwi komunikację i wymianę doświadczeń opiekunów Szkolnych Kół PCK i da możliwość współpracy pomiędzy szkołami a Szkolnymi Kołami PCK. Dodatkowo zostanie opracowany podręcznik dobrych praktyk, który będzie zawierał cenne wskazówki dotyczące szeroko pojętej idei wolontariatu i  który będzie jednocześnie upowszechnieniem rezultatów wypracowanych w ramach Projektu .

Poprzez Projekt pragniemy pokazać, że wolontariat ma szerszy zasięg społeczny, że uczniowie zrzeszeni w Szkolnych Kołach PCK mogą włączać się w ciekawe i wartościowe akcje na rzecz społeczności lokalnych, że wolontariat to dar czasu i serca.

Wierzymy, że realizacja projektu przyczyni się do pozytywnych zmian i będzie miała dobry wpływ na jego uczestników.   

Zapraszamy do udziału w Projekcie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu z siedzibą przy ul. Puchacza 6,  20-323 Lublin, pod nr. tel. 81 532 08 27 wew.12, bądź drogą e-mail: lublin.projekty@pck.org.pl. 

Do pobrania: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja Word)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja PDF)

 

Zał. nr 1 do Regulaminu_Formularz  rekrutacyjny (wersja Word)

Zał. nr 1 do Regulaminu_Formularz rekrutacyjny (wersja PDF)

 

Zał. nr 2 do Regulaminu_Lista uczestnikow (wersja Word)

Zał. nr 2 do Regulaminu Lista uczestników (wersja PDF) 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Projekt realizowany jest pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wersja do druku