Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

KONTENERY NA TEKSTYLIA

POJEMNIKI NA ODZIEŻ »

Lubelski Oddział Okręgowy PCK prowadzi zbiórkę używanej odzieży, pościeli, maskotek i innych tekstyliów na terenie całego województwa lubelskiego. Aktualnie w woj. lubelskim jest ponad 1500 kontenerów oznaczonych logo PCK (wykaz poniżej), do których mieszkańcy mogą wrzucać ww. przedmioty. 

Ze względu na swój stan, większość przedmiotów, które trafiają do pojemników, nie może być przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe. Środki pozyskane ze zbiórki przekazywane są na cele statutowe PCK, w tym m.in. dożywianie głodnych dzieci, poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin, tworzenie miejsc pomocy dla potrzebujących.

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, maskotki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Ci zaś, którzy decydują się pozostawić tekstylia w pojemnikach, powinni zwrócić uwagę na ich oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe PCK – można szybko zweryfikować, czy dany pojemnik jest własnością PCK, a także, w razie potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach (uszkodzenie pojemnika, przepełnienie itp.). Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów na danym terenie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy. 

Firmy, urzędy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz inni właściciele terenów zainteresowani ustawieniem pojemników, proszeni są o kontakt z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, pod numerem telefonu 81-532-08-27 lub mailowo pod adresem lublin.odziez@pck.org.pl.

Wykaz pojemników do zbiórki odzieży używanej, będących własnością Polskiego Czerwonego Krzyża w województwie lubelskim (format PDF; wykaz otworzy się w nowym oknie)

 

 Pojemnik PCK na odzież

 

 

Wersja do druku