Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Gorączka Złota

GORĄCZKA ZŁOTA »

GORĄCZKA ZŁOTA - edycja 2016/2017

W województwie lubelskim po raz kolejny ruszyła „Gorączka Złota” – akcja, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Akcja ta oprócz pozyskania środków na kolonie, działalność świetlic PCK i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin ma także wymiar społeczny, ponieważ podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Na czym polega akcja: 

W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1,2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:

Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania: 

a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;

b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;

c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Co możesz zrobić:

Przede wszystkim przyłączyć się do akcji poprzez następujące działania:

1. Ustaw skarbonę na złote monety 1, 2 i 5 groszowe w widocznym miejscu;

2. Jeżeli widzisz taką skarbonę wrzuć do niej 1,2 lub 5 groszy;

Promuj naszą akcję we wszystkich środowiskach.

W ramach akcji prowadzimy 2 konkursy z nagrodami:

- na największego zbieracza złota

- na najoryginalniejszą skarbonkę

Zebrane monety należy przekazać do najbliższego oddziału PCK najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017 r.

W ostatniej edycji „Gorączki złota” w całym województwie zebraliśmy ponad 3 tony monet, co w przeliczeniu dało kwotę 36 340,23 zł czyli ponad 1/3 więcej niż rok wcześniej! Rekordową liczbę monet zebrali pracownicy PZL – Świdnik S.A. zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK przy PZL – Świdnik S.A. Zebrali 362,30 kg, co w przeliczeniu na złotówki wynosi – 4 372,96 zł. 

Pierwsze miejsce w konkursie „Na największego zbieracza złota” zdobyła Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie – 1472,54 zł. I miejsce w konkursie „Skarbonka na złoto” zdobył Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im Prof. Zofii Sekowskiej w Lublinie – autor: Patryk Kwiatuszewski.

Pobierz dokumentację:

1. Uchwała Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK ws regulaminu akcji "Gorączka Złota" oraz Regulamin akcji

2. Regulamin Konkursu na Największego Zbieracza Złota

3. Regulamin Konkursu Skarbonka na Złoto

4. Plakat akcji "Gorączka Złota" 


Wersja do druku