Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Okno na Świat

"OKNO NA ŚWIAT" »

 Od kwietnia 2008 roku Polskie Czerwony Krzyż realizował międzynarodowy projekt pod nazwą „Okno na Świat”. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie merytoryczne i techniczne wsparcie bratniego stowarzyszenia- Duńskiego Czerwonego Krzyż. Wspólnie przygotowany projekt zyskał akceptację głównego sponsora- Fundacji Velux z Danii.

Do realizacji programu wybrano województwo lubelskie- najbiedniejszy region Unii Europejskiej z dwudziestu pięciu krajów, a zarazem okręg Polskiego Czerwonego Krzyża z bogatymi 90-letnimi tradycjami.

Celem naszego projektu jest prowadzenie dwudziestu świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku od siedmiu do osiemnastu lat wywodzących się ze środowisk ubogich, pochodzących z małych miejscowości i wsi. Projekt skierowany jest również do dzieci i młodzieży, których rodzice ze względu na pracę, problem alkoholowy, bądź nieudolność wychowawczą nie mogą zająć się nimi w godzinach popołudniowych. Potrzebują one wyjątkowego  wsparcia dla swego rozwoju oświatowego i społecznego, potrzebują wsparcia w procesie kształcenia, w nabywaniu i utrwalaniu umiejętności związanych z życiem społecznym poprzez zaoferowanie im alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu wobec czynników negatywnych. Istnieje potrzeba ukazania dzieciom i młodzieży propozycji odmiennych od ich aktualnego trybu życia. Świetlice stały się miejscem gdzie te wszystkie zadania realizujemy, dzieci i młodzież mogą spokojnie i bezpiecznie spędzić czas zanim wrócą do domów.

Świetlice powstały w następujących miejscowościach:

1.       Dęblinie (dwie) i Brzeźcach w powiecie ryckim;

2.       Sobianowicach i Przybysławicach w powiecie lubelskim;

3.       Goraju i Aleksandrowie w powiedzie biłgorajskim;

4.       Nieledwi, Trzeszczanach, Moniatyczach, Mienianach, Kryłowie i Dołhobyczowie w powiecie hrubieszowskim;

5.       Siedliszczu (dwie) i Rejowcu w powiecie chełmskim;

6.       Drelowie, Romaszkach, Horodyszczu i Połoskach w powiecie bialskim.

Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i oświatowymi. Samorządy gminne wspomagają projekt zapewniając lokal, zatrudniając jednego z wychowawców, wspierając środkami budżetowymi inicjatywy świetlicowe. W ramach programu, świetlice prowadzone będą do końca sierpnia 2011 roku. Po tym terminie mamy nadzieję na dalsze ich funkcjonowanie ze środków samorządowych.

Stałą kontrolę realizacji założeń projektu prowadzi Komitet Monitorujący Projekt „Okno na Świat”, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, reprezentanci władz gminnych, szkół i świetlic, a także przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża.

Według założeń, do dwudziestu świetlic uczęszczać miało sześćset dzieci i młodzieży. Na dzień dzisiejszy liczba uczestników wzrosła do około tysiąca. Zajmuje się nimi wykwalifikowana i regularnie doszkalana kadra pedagogiczna, wspomagana przez wolontariuszy. Wspólnie podejmują działania służące dobru naszym beneficjentom.

Wychowawcy i wolontariusze PCK udzielają niezbędnej dzieciom i młodzieży pomocy w odrabianiu lekcji i utrwalaniu wiedzy przyswojonej w szkole. Ponieważ wielu rodziców nie może w ten sposób pomagać sowim dzieciom, jest to zasadniczy składnik codziennych zajęć środowiskowych, dzięki któremu korzystający ze świetlic poprawiają swoje oceny w szkole, przyswajając sobie wiedzę i techniczne umiejętności.

W świetlicach środowiskowych h i na terenach w pobliżu nich, dzieci i młodzież uczestniczą w grach towarzyskich, zajęciach muzycznych, plastycznych, manualnych i sportowych. Zajęcia takie podnoszą aktywność dzieci, zwiększają ich potencjał twórczy i społeczny, umożliwiają tworzenie więzi koleżeńskich i przyczyniają się do poprawy zdrowia i samopoczucia wszystkich korzystających ze świetlicy.

W cyklu tygodniowym w świetlicach prowadzone są przez zatrudnionych anglistów, dodatkowe, pozaszkolne lekcje języka angielskiego. Dzięki temu wzbogacona jest wiedza dzieci i młodzieży, co w dalszej przyszłości otworzy im perspektywy zawodowe i społeczne.

Dzieciom i młodzieży oferowany jest w świetlicach niewielki posiłek, pozwalający na dobre samopoczucie, często zaspokajający w niewielkim stopniu głód. Ta forma dożywiania jest szczególnie istotna, gdyż gro naszych dzieci jest w znacznym stopniu niedożywione.

Dla wspierania edukacji i dobrobytu dzieci, kluczowym czynnikiem jest włączenie rodziców w działalność świetlicy. Rodziny ubogie i żyjące w trudnych warunkach nie mają często możliwości zapewnienia wypoczynku letniego, dlatego też dwutygodniowe kolonie i obozy czerwonokrzyskie oferują dzieciom i młodzieży potrzebną odmianę w uciążliwym i pełnym problemów życiu codziennym. Pozwalają na jedyne w swoim rodzaju doświadczenie nowych miejsc, w otoczeniu innych dzieci i czerwonokrzyskiej kadry. W  roku 2008 udało nam się wysłana letni wypoczynek 177 uczestników świetlic . W roku 2009 dzięki wsparciu różnych instytucji liczba wzrosła do 432.

Wersja do druku