Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Kontakt

KONTAKT »

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Adres:

 ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

godz. pracy 8.00 - 16.00

Telefon: (81) 532-08-27; Faks: (81) 532-90-87

E-mail: lublin@pck.org.pl

facebook.com/pcklublin

Kanał youtube

Zapisz się na newsletter

NIP 7120160508

KRS 0000225587

Regon 007023731-00510

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub etnicznych.

 

Lubelski Oddział Okręgowy PCK zajmuje się pomocą dla osób bezdomnych i ubogich (pomoc rzeczowa, wydawanie żywności), promocją honorowego krwiodawstwa, promocją zdrowia i zdrowego trybu życia, organizacją kursów pierwszej pomocy, prowadzeniem świetlic środowiskowych i organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocją wolontariatu.

 Dzięki Twojej pomocy możemy realizować cele statutowe.

 

Nr konta:

79 1160 2202 0000 0002 4987 5844

Tytułem:

Darowizna na cele statutowe PCK

Odbiorca:

Lubelski Oddział Okręgowy PCK

Adres:

ul. Puchacza 6

20-323 Lublin

 

Czy wiesz, że przekazane darowizny możesz odliczyć od podstawy wymiaru opodatkowania podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT-37?

Każde przekazane 100 zł, zmniejszy Twój podatek dochodowy o co najmniej 18 zł. Potwierdzeniem przekazania darowizny jest dowód wpłaty/przelewu.

Wersja do druku